Publicatie-
datum:

13 juni 2024

Publicatiedatum: 13 juni 2024
Onderwijs en samenleving Samen leven

Daarna was het woord aan Berend Kamphuis die, namens het Platform Naar Inclusiever Onderwijs, alle aanwezigen van harte welkom heette. Hij verwees in zijn openingswoord naar Rabbijn Jonathan Sacks die overleed in 2020, en vaak de metafoor gebruikte van de samenleving als ons gemeenschappelijke huis. Maar dan niet een landhuis, waar sommige gasten worden toegelaten en anderen niet. En ook geen hotel, waar je mag verblijven als je genoeg kunt betalen en de gasten verder langs elkaar heen leven.

“Wij willen hier vandaag bouwen aan een gemeenschappelijk huis, waar geen onderscheid bestaat tussen gastheer en gast, tussen normaal en niet-normaal, tussen insiders en outsiders. Iederéén draagt elke dag bij aan het in stand houden van en verder bouwen aan dit gemeenschappelijk huis. Alleen als we veronderstellen dat ieder mens nú al van betekenis is voor ons gemeenschappelijke huis, zijn we inclusief."

Inclusieve schoolgebouwen

In het filmpje dat volgde, ging het over (ge)bouwen in letterlijke zin, namelijk schoolgebouwen. Wat is er nodig om die zó te ontwerpen (in geval van nieuwbouw) of in te richten (in geval van bestaande gebouwen) dat er ruimte is voor iedere leerling? “Een nieuw gebouw biedt natuurlijk enorme kansen, bijvoorbeeld wat betreft het beperken van prikkels, materiaalgebruik ten behoeve van goede akoestiek en indeling van de ruimtes”, zo vertelt Veruslid en directeur-bestuurder van de Kroevendonk Teun Dekker in de film. Maar ook in een bestaand gebouw is er vaak meer mogelijk dan je denkt, geeft Rein Tichelaar aan, directeur van Kentalis Compas College in Oss. Zijn advies is dan ook: begin met te kijken wat je nu al aan aanpassingen in je school kunt aanbrengen en start daarmee.

Extra bijzonder dit jaar was de hoeveelheid internationale gasten: zo was de bekende (emeritus) professor Mel Ainscow aanwezig. Hij refereerde aan The Salamanca Statement, 30 jaar geleden opgesteld in de Unesco, waar 92 landen bij betrokken waren. Dáár werden de eerste principes geformuleerd van ‘regular schools with an inclusive orientation’.

Hij nam ons mee in hoe in 2016 door de Verenigde Naties de Sustainable Development Goals werden geformuleerd. Eén van deze doelen, quality education, wordt als een van de belangrijkste doelen beschouwd om ook de anderen te kunnen verwezenlijken. Voor Ainscow gaat gelijkwaardigheid in inclusieve scholen over eerlijkheid en rechtvaardigheid. Hij benadrukt dat vooral docenten de beleidsmedewerkers vormen. Zo is er grote invloed. Niet alleen op de kinderen in de school, maar juist in de gehele samenleving.

In de praktijk

Een vertrouwd onderdeel tijdens de Conferentie NIO is het panel, met dit jaar onder andere Inge Vossenaar, directeur-generaal Funderend Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hans Teegelbeckers (VOS/ABB) stelde haar de vraag wat er qua beleidsontwikkeling verwacht mag worden. De vorming van een nieuw kabinet betekent op het Ministerie nog enige onzekerheid, maar intussen wil men wel voortgang rond dit thema. Zo worden binnenkort de onderzoeksresultaten bekend naar aanleiding van de vraag wat docenten nodig hebben om inclusiever onderwijs vorm te geven. Er worden in de praktijk zowel successen als worstelingen gezien en daar is aandacht voor nodig. Panellid Lobke Vlaming, directeur van Ouders & Onderwijs, deed een vurige oproep om toch vooral meer te kijken naar al die ouders die vastlopen bij het zoeken naar een school voor hun kinderen, waarvan er gemiddeld zo’n 30 per dag naar hun hulplijn bellen.

Vervolgens konden de aanwezigen kiezen uit 36 sessies, verdeeld over 3 rondes. Er waren bekende sprekers met actuele ontwikkelingen, en nieuwe sprekers met actuele vraagstukken. Waaronder de Stichting Malak uit Amsterdam die ouders met migratiewortels helpt. Een aantal ouders was meegekomen en vertelde over hun zeer moeilijke zoektocht naar een reguliere school voor hun kind met het syndroom van down, dat daar volgens de deskundigen heel goed zou kunnen gedijen.

De enorme regionale verschillen voor toelating vielen op in het gesprek met de zaal vol onderwijsmensen. Nieuw was ook het landelijk expertisecentrum Pharos, dat in ging op de positie van vluchtelingen en arbeidsmigranten en hun kinderen, en de cultuur- en trauma-sensitieve aanpak die vaak nodig is om hen te helpen bij hun (school-)ontwikkeling.

Het was weer een rijke, boeiende dag vol informatie en ontmoeting. De volgende conferentie Naar Inclusiever Onderwijs staat gepland op 4 juni 2025. Mis het niet, save the date!

Samen leven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen leven. Verus wil bijdragen aan een vrije, inclusieve en pluriforme samenleving. Nu en in de toekomst. Dit doen we door invulling te geven aan de vrijheid van onderwijs met geïnspireerd goed onderwijs en met oog voor maatschappelijke problemen en kansen.

Verus

Gerelateerde berichten