Publicatie-
datum:

10 juni 2024

Publicatiedatum: 10 juni 2024
Onderwijs en samenleving Samen leven

Seksuele voorlichting is niet voor elke ouder een onderwerp waar hij of zij zich op het gemak bij voelt. De laatste jaren heeft ook De Week van de Lentekriebels het stof behoorlijk doen opwaaien, zo ook dit jaar door acties van Civitas Christiana. Eveneens werden recentelijk uitspraken in de politiek gedaan die voor onrust rondom seksuele voorlichting zorgen.

Ook op De Oase komen de onrustige geluiden de school binnen. “Ouders stellen de laatste jaren steeds vaker vragen rondom seksuele voorlichting. In De Week van de Lentekriebels heerst er in de media veel paniek en heisa rondom het thema, waardoor ouders extra bezorgd raken. Het werd zelfs zo erg, dat ouders hun kinderen ziekmeldden”, vertelt Mariça Rijksen, teamleider groep 4 t/m 6. Dat is verre van ideaal en absoluut het laatste wat je als school wil. Daarom besloot Rijksen het over een andere boeg te gooien én juist ouders te betrekken via een klankbordgroep.

Zorgen inventariseren

Voor de klankbordgroep deed Rijksen in de schoolnieuwsbrief een oproepje naar ouders, waar binnen een uur al zes reacties op binnenkwamen. “Opvallend is dat dit allemaal ouders waren die bezorgd waren over de week. In het eerste gesprek zijn we begonnen bij de basis. Zo vertelden de ouders eerst hoe zij zelf zijn opgevoed, hoe werd gesproken over seksuele voorlichting in hun jeugd, de uitleg van de kerndoelen en de aanpak van De Oase rondom voorlichting.” Daarna ging het gesprek naar een diepere laag, waar Rijksen hen bevroeg over hun visie op seksuele voorlichting, hoe ze dit thuis doen, hoe ze vinden dat De Oase het doet en waar hun zorgen zitten.

Uit deze rondvraag bleek dat ouders uit de klankbordgroep willen afgaan op vragen die hun kinderen stellen en op basis daarvan bepalen wanneer een geschikt moment is om voorlichting te geven. “Ze gaven ook aan: waarom moet het per se in De Week van de Lentekriebels? Er kunnen ook andere momenten in het jaar zijn dat leerlingen met vragen zitten of dat het beter uit zou komen. Ook waren er zorgen over of hun kinderen hier wel aan toe waren”, legt Rijksen uit.

Meer dan alleen seksuele voorlichting

In de gesprekken met ouders kwam ook duidelijk naar voren dat seksuele voorlichting niet enkel over biologie of geslachtsgemeenschap gaat. “Het gaat ook over de omgang met elkaar en om grenzen aangeven, bijvoorbeeld in de relationele-, familie- of vriendensfeer. Eveneens je veilig voelen, online bewustwording, mediawijsheid en je (mentale) gezondheid valt onder dit type voorlichting. Door hier samen over in gesprek te gaan, krijgen ouders meer inzicht en worden ze wijzer rondom hun vragen en zorgen.”

Daarmee laat De Oase zien dat allerlei onderwerpen expliciet worden behandeld.in de voorlichting. Verder waren ouders ook blij dat ze de ruimte kregen om mee te denken en kregen ze het gevoel te worden gehoord. “We hebben afgesproken dat leerkrachten en teams rekening houden met de input van ouders, maar ook tegelijkertijd trouw blijven aan de kerndoelen. Dit wordt altijd in afstemming gedaan met ouders die hun zorgen uiten bij de leerkracht. En hieruit komt ook dat het soms beter is om jongens en meiden te scheiden. Als het bijvoorbeeld gaat over het bespreken van de allereerste menstruatie. Uiteindelijk zou het natuurlijk mooi zijn als je deze onderwerpen met jongens en meiden samen kunt bespreken."

Leren van elkaar

Behalve eventuele veranderde zaken, leverde de gesprekken met de ouders ook nog nieuwe perspectieven op. Zo gaf een ouder aan dat Paarse Vrijdag voor haar een lastige dag is als het om inclusie gaat. “De focus ligt hierbij op de LHBTIQ+-gemeenschap, maar niet de diversiteit van onze samenleving in het geheel waar ook mensen worden buitengesloten om wie ze zijn. Dat is wel een goede eye-opener waar we als school nu bij stilstaan,” zegt Rijksen.

Toekomst

Verder hebben de gesprekken met de klankbordgroep rondom dit onderwerp een positief gevoel opgeleverd. Rijksen vindt het dan ook aannemelijk dat er in andere situaties ook een panel van ouders wordt opgericht om hen bij belangrijke schoolzaken te betrekken. Ze denkt bijvoorbeeld aan identiteitsvraagstukken of de doorstroomtoets. “Dit zijn thema’s waar ook verschillende visies op zijn. In de ideale wereld trekken we hierin samen op: zo zorg je voor draagkracht.”

Samen leven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen leven. Verus wil bijdragen aan een vrije, inclusieve en pluriforme samenleving. Nu en in de toekomst. Dit doen we door invulling te geven aan de vrijheid van onderwijs met geïnspireerd goed onderwijs en met oog voor maatschappelijke problemen en kansen.

Verus

Gerelateerde berichten