Publicatie-
datum:

19 juni 2024

Publicatiedatum: 19 juni 2024
Onderwijs en samenleving Samen leven

De nieuwe vereniging van samenwerkingsverbanden en de stichting NIO in oprichting gaan zich aan elkaar verbinden en structureel samenwerken vanuit gezamenlijke doelen. Om deze intensieve samenwerking te bekrachtigen gaat de nieuwe vereniging van samenwerkingsverbanden deelnemen aan de stuurgroep van de stichting platform NIO.

De samenwerking richt zich met name op het voorzien in goede informatie en ondersteuning van scholen en samenwerkingsverbanden en hun partners die in de praktijk werken aan inclusiever onderwijs. Een centraal informatiepunt en het verzamelen en delen van kennis en uitwisselen van leerervaringen binnen praktijkinitiatieven zijn daarin kernactiviteiten.

Beweging naar inclusiever onderwijs

Het platform NIO zoekt samen met samenwerkingsverbanden, schoolbesturen, scholen en andere professionals in aanpalende sectoren naar oplossingen, energie en zingeving om de beweging naar inclusiever onderwijs te maken. Vanuit deze samenwerking willen we belemmeringen in de participatie, toegankelijkheid en onderwijsresultaten van alle leerlingen, wegnemen.

De betrokken onderwijsorganisaties vertegenwoordigen met elkaar 95% van het funderend onderwijs in Nederland en zijn trots op deze beweging van, door en voor het onderwijsveld. Op deze manier willen ze een bijdrage leveren aan de samenleving.

Contact platform NIO: [email protected]

Samen leven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen leven. Verus wil bijdragen aan een vrije, inclusieve en pluriforme samenleving. Nu en in de toekomst. Dit doen we door invulling te geven aan de vrijheid van onderwijs met geïnspireerd goed onderwijs en met oog voor maatschappelijke problemen en kansen.

Verus

Gerelateerde berichten