Publicatie-
datum:

2 november 2022

Publicatiedatum: 2 november 2022
Onderwijs en samenleving Samen leven

Aandacht voor persoonsvorming en wat het kind echt nodig heeft, is belangrijk voor het geluk en de ontwikkeling van kinderen. Daarbij spelen kwalificatie en socialisatie ook een rol, maar deze zijn enkel van betekenis als we in het onderwijs onze verantwoordelijkheid verstaan. Verus nodigt de minister en het onderwijsveld uit om met elkaar in gesprek te gaan over waartoe we dit allemaal doen. Zo willen wij een ander, positief geluid laten horen over waar het volgens ons in het onderwijs écht om draait.

Jij bent van harte uitgenodigd om hier onderdeel van te zijn, want jouw input wordt erg gewaardeerd. Blijf op de hoogte van onze campagne ‘Anders kijken naar het masterplan’ en neem deel aan het gesprek.

Samen leven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen leven. Verus wil bijdragen aan een vrije, inclusieve en pluriforme samenleving. Nu en in de toekomst. Dit doen we door invulling te geven aan de vrijheid van onderwijs met geïnspireerd goed onderwijs en met oog voor maatschappelijke problemen en kansen.

Verus

Gerelateerde berichten