Focus op de versterking van taal, lezen en rekenen: dat is wat minister Dennis Wiersma met het masterplan basisvaardigheden hoopt te bereiken. Voor de herfstvakantie verscheen een eerste rapportage over dit masterplan. Verus wil met zijn campagne ‘Anders kijken naar het masterplan’ graag constructief-kritisch meedenken over dit plan, maar onderstreept dat goed onderwijs zoveel meer is dan kwalificatie en socialisatie. ‘Tuurlijk, kinderen moeten leren lezen en schrijven. Maar er is zoveel meer. Dit wil ik graag aandacht geven in het onderwijs’, zegt schoolbestuurder Karen van Rijswijk.

Aandacht voor persoonsvorming en wat het kind echt nodig heeft, is belangrijk voor het geluk en de ontwikkeling van kinderen. Daarbij spelen kwalificatie en socialisatie ook een rol, maar deze zijn enkel van betekenis als we in het onderwijs onze verantwoordelijkheid verstaan. Verus nodigt de minister en het onderwijsveld uit om met elkaar in gesprek te gaan over waartoe we dit allemaal doen. Zo willen wij een ander, positief geluid laten horen over waar het volgens ons in het onderwijs écht om draait.

Publicatie Gert Biesta

Onderwijsmensen werken vanuit inspiratie, willen zich laten inspireren en inspireren. Maar in de huidige praktijk is er vaak weinig ruimte voor inspiratie, mede door het dominante doel-middel denken. Terwijl geïnspireerd goed onderwijs juist vraagt om ruimte voor alle leerlingen, leerkrachten en bestuurders om eigen inzichten te verwerven en de wereld vorm te geven. In januari 2023 organiseerde Verus voor leden een tweetal inspiratiegesprekken met pedagoog Gert Biesta.

Biesta werkt namelijk momenteel aan een publicatie over de betekenis van inspiratie voor het onderwijs. Om deze publicatie te verrijken, ging hij in gesprek met onderwijsprofessionals. Wat vraagt inspiratie van het onderwijs? Waar heb jij inspiratie ervaren? Of waar zitten volgens jou juist knelpunten, waardoor er geen ruimte is voor inspiratie? Dit en meer vormt de basis voor zijn publicatie, die binnenkort verschijnt.

Opinie Robert en Willem

'Basisvaardigheden? We hebben een masterplan Existentiële vaardigheden nodig' Context

Het masterplan Basisvaardigheden schiet tekort voor de uitdagingen van vandaag en morgen. Geld en een sterk geloof in maakbaarheid zijn onvoldoende. De uitdagingen van de toekomst zijn van heel andere aard. We hebben een masterplan ‘Existentiële vaardigheden’ nodig dat kinderen en jongeren leert omgaan met de weerbarstigheid van het bestaan.

Lees opinie
Blog masterplan

‘Basisvaardigheden zijn heel belangrijk, maar het pedagogisch repertoire van Wiersma lijkt heel beperkt’

Strengere en eerder financiële sancties, onaangekondigde bezoeken door de Inspectie en strengere normen voor de zogenaamde basisvaardigheden. Het pedagogisch repertoire van minister Wiersma nogal beperkt lijkt te zijn. 'En waar hij besturen, scholen en leraren zegt te (willen) helpen, is een zeker paternalisme niet ver weg.'

Lees blog
Johnny mcclung Rjdo Qx J7 5k unsplash

'Leerlingen die zichzelf verliezen in een boek: dát is pas een mooi onderwijsideaal'

Berend Kamphuis en Frits Hoekstra pleiten in hun opinie in het Nederlands Dagblad ervoor dat leerlingen op school de vrijheid moeten krijgen om zichzelf te verliezen in een boek. Dat vraagt om het loslaten van controle.

Lees opinie

Onderwijsbestuurders over het masterplan basisvaardigheden

Berend Kamphuis over de focus op basisvaardigheden

De kracht van een brede school volgens Jan-Mattijs Heinemeijer.