Publicatie-
datum:

2 september 2020

Publicatiedatum: 2 september 2020
Bedrijfsvoering Onderwijs en samenleving Samen besturen

Met de subsidie kunnen scholen extra lesuren creëren naast het reguliere onderwijsprogramma: na schooltijd, in het weekend of bijvoorbeeld in de herfstvakantie. De gelden kunnen aangevraagd worden voor alle scholen binnen het bestuur, maar er zit wel een maximaal aan het aantal leerlingen per school. Ook geldt er een subsidieplafond en mogelijk vindt er een loting plaats.

Scholen die al subsidie hebben aangevraagd in het eerste tijdvak in juni, dienen zich opnieuw te registreren. Uit die eerste tranche is bijna 26 miljoen euro toegekend aan het primair onderwijs en ruim 43 miljoen aan het voortgezet onderwijs. Scholen blijken dit geld veelal te gebruiken voor de inzet van externe medewerkers, om op die manier het eigen team niet zwaarder te belasten. Ze schakelen bijvoorbeeld na schooltijd een logopedist in of ze hebben er zomerscholen mee georganiseerd.

Bijna 29.000 kinderen in het basisonderwijs en ruim 48.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs nemen inmiddels deel aan een inhaalprogramma. Als de subsidiepot nog niet leeg is na de tweede tranche, komt er mogelijk nog een derde aanvraagronde in oktober.

De vijf belangrijkste punten uit de subsidieregeling:

  1. Er is veel vrijheid bij het opzetten en invullen van de inhaalprogramma’s. Elk programma dient wel gemiddeld ten minste 30 uur aan begeleiding of ondersteuning voor een leerling te bevatten.
  2. Per leerling is een bedrag van maximaal 900 euro beschikbaar. De subsidie is aan te vragen voor maximaal tien procent van de leerlingen, op achterstandsscholen voor maximaal 20 procent van de leerlingen.
  3. Voor de aanvraag hoeft er nog geen uitgebreid en uitgewerkt plan te liggen. Slechts een korte omschrijving (maximaal 250 woorden) van de beoogde invulling van het programma volstaat.
  4. Scholen mogen per termijn één aanvraag indienen.
  5. Als school kun je ervoor kiezen om het organiseren van ondersteuningsprogramma’s helemaal of gedeeltelijk uit te besteden, zoals bij zomerscholen sowieso al vaak gebeurt.
Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde berichten