Publicatie-
datum:

21 september 2023

Publicatiedatum: 21 september 2023
Onderwijskwaliteit Samen leven

Lezen, schrijven en rekenen zijn niet zomaar losse vaardigheden. Ik kan het niet beter zeggen dan pedagoog Gert Biesta: "Kunnen lezen is ook thuis raken in de wereld van het schrift (socialisatie) en roept ook altijd de vraag op wat je met dat wat je leest, gaat doen. Dat Rosa Parks in 1955 in Montgomery, Alabama, niet achter in de bus ging zitten, was niet omdat ze het bordje white forward, colored rear niet kon decoderen, maar omdat ze tot het oordeel kwam dat er iets fundamenteel mis was met die woorden. Leren lezen vereist dus altijd kwalificatie, socialisatie en subjectificatie, simpelweg omdat het erom gaat dat iemand kan lezen en die iemand zich altijd afvraagt wat hij of zij met het gelezene moet doen, dus welk appel het gelezene doet op de lezer."

We moeten ons daarom niet laten verleiden tot het simplistische argument dat de 'basis' eerst op orde zou moeten zijn en dat dan pas de rest aan bod zou kunnen komen. Een samenleving waarin iedereen perfect kan lezen, schrijven en rekenen, maar niemand interesse heeft in de andere mens, niemand zorg wil dragen voor duurzaamheid, niemand zich in wil zetten voor vrijheid, gelijkheid en solidariteit, is niet echt een samenleving die de basis op orde heeft.

Samen leven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen leven. Verus wil bijdragen aan een vrije, inclusieve en pluriforme samenleving. Nu en in de toekomst. Dit doen we door invulling te geven aan de vrijheid van onderwijs met geïnspireerd goed onderwijs en met oog voor maatschappelijke problemen en kansen.

Verus

Gerelateerde berichten