Publicatie-
datum:

25 oktober 2023

Publicatiedatum: 25 oktober 2023

In dit protocol vind je antwoord op vragen als: Mogen ouders en leerlingen opnames maken van lessen op afstand en deze delen op de sociale media? Mogen leerlingen jonger dan 16 jaar eigenlijk wel gebruik maken van Whatsapp? Heeft een medewerker van de school een voorbeeldfunctie en moet hij zich houden aan het protocol sociale media, of niet? En hoe ga je ermee om als leraren vrienden willen worden met leerlingen op Facebook of als leerlingen memes verspreiden of filmpjes van leraren op YouTube zetten?

We hebben het protocol sociale media aangepast aan de nieuwste ontwikkelingen. In deze versie van maart is nog nadrukkelijker vermeld dat een medewerker alleen voor leerlingen ouder dan 16 jaar een groepsapp kan aanmaken.

Het is een praktisch protocol dat tegemoet komt aan de dagelijkse praktijk op school. Niet alleen werknemers, maar ook ouders, leerlingen, familie en vrijwilligers vormen de doelgroep van het modelprotocol.

Copyright © Verus

Op het Modelprotocol sociale media van Verus rust een copyright.

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus