Publicatie-
datum:

27 augustus 2014

Publicatiedatum: 27 augustus 2014
Bedrijfsvoering Juridisch Samen besturen

De model-detacheringsovereenkomst voor het voortgezet onderwijs biedt een basis om een overeenkomst van detachering aan te gaan. Achter het model is een toelichting opgenomen.

Copyright © Verus

Op de model-detacheringsovereenkomst VO van Verus rust een copyright.