Identiteit Samen geloven

Verschillende schoolleiders en leerkrachten geven aan dat bij hen de wens leeft om meer kennis op te doen van godsdienstpedagogische opvattingen en van praktische mogelijkheden om levensbeschouwelijk onderwijs te verzorgen. Deze scholing veronderstelt geen expliciete, vooropstaande levensbeschouwelijke opvatting of religieus geloof, maar is bedoeld voor alle leerkrachten die na willen denken over verschillende visies op levensbeschouwelijk onderwijs, de identiteitsvorming van alle leerlingen en mooie praktijken van dit onderwijs. Het is de bedoeling dat het gesprek over deze thema’s wordt geopend, met ruimte voor ieders inbreng en visie.

Doelstellingen

Op basis van bovenstaande onderscheiden we de volgende doelstellingen van de scholing:

 1. Bevorderen van kennis van en reflectie op verschillende visies op zowel doelen als inhouden van levensbeschouwelijk onderwijs op een christelijke, katholieke, oecumenische of samenwerkingsschool voor primair onderwijs;
 2. Stimuleren van een persoonlijke visie op deze doelen en inhouden;
 3. Handvatten bieden van meerdere mogelijkheden om het levensbeschouwelijk onderwijs in de eigen groep en op schoolniveau in praktijk te brengen. Denk aan het vertellen van (Bijbel)verhalen, kennis van methodes en materialen, het voeren van levensbeschouwelijke gesprekken met leerlingen, vieringen en dagopeningen;

Belangrijke manieren om bovenstaande doelstellingen te bereiken zijn het voeren van het onderlinge gesprek tussen de deelnemers en de reflectie op kennis die door de cursusleider wordt aangedragen.

Programma

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van elk 3-4 uur. Daarvoor dienen de deelnemers literatuur te bestuderen en een opdracht voor de afronding te maken. Deze opdracht betreft twee uitgewerkte levensbeschouwelijke lessen die passen bij de persoonlijke visie van de deelnemers en bij de aangereikte inhouden.

Bijeenkomst 1:

 1. Kennismaking en uitleg van de cursus
 2. Actuele maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed (kunnen) zijn op levensbeschouwelijk onderwijs en schoolidentiteit
 3. Visies op levensbeschouwelijk onderwijs

Bijeenkomst 2:

 1. Visies op de levensbeschouwelijke ontwikkeling van kinderen
 2. Het voeren van levensbeschouwelijke gesprekken: filosoferen en theologiseren

Bijeenkomst 3:

 1. Het vertellen van (Bijbel)verhalen
 2. Kennismaking met materialen: methodes voor levensbeschouwelijke vorming, kinderbijbels, spiegelverhalenbundels, prentenboeken, verhalen uit meerdere godsdiensten, poëzie

Bijeenkomst 4:

 1. Vieringen: hoe en waarom?
 2. Presentatie van eindopdracht

Docent

De cursus wordt begeleid door dr. Erik Renkema. Hij is adviseur identiteit bij Verus, vereniging voor christelijk en katholiek onderwijs. Bij interesse voor deze incompany-cursus kun je dan ook contact met hem opnemen.

Prijs

 • Leden: €4900,-
 • Niet leden: €5100,-

Het gaat om een all-in prijs incompany, ongeacht het aantal deelnemers.

Samen geloven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen geloven. Verus laat zich inspireren door het christelijke geloof. Dit geloof verbindt ons en draagt bij aan een inclusieve samenleving met verschillende visies op goed (samen)leven. Onze christelijke waarden kleuren het perspectief waarmee we naar de samenleving, het onderwijs en relaties kijken.

Verus