Publicatie-
datum:

27 oktober 2021

Publicatiedatum: 27 oktober 2021
Onderwijs en samenleving Samen leven

Het Auctoraat is de equivalent van het Practoraat in het MBO en het Lectoraat in het HBO. De doelstelling van het Auctoraat is ontwikkeling, implementatie en evaluatie van nieuwe kennis in het Voortgezet Onderwijs dichter bij elkaar te brengen. De uiteindelijke kwaliteit van het onderwijs moet hierdoor verbeteren. Dit gebeurt allereerst in de school of het bestuur en in samenwerking met een actieve groep geïnteresseerde VO-scholen. Zo is het Voortgezet Onderwijs zelf - in samenwerking met relevante partners - eigenaar van onderzoek en ontwikkeling van onderzoekende praktijken in de eigen school. Hierdoor wordt een cultuur van leren en professionaliseren in het Voortgezet Onderwijs bevorderd.

Bij Greijdanus is het Auctoraat ‘Brede Vorming’ als eerste Auctoraat van Nederland gestart. Dit Auctoraat helpt leerlingen, docenten en ouders om systematisch bezig te zijn met de persoonlijke ontwikkeling van jongeren. Je gaat niet alleen naar school om een diploma te halen, maar je leert ook jezelf beter kennen en je ontdekt je talenten. De nieuw opgerichte stichting moedigt andere VO-scholen aan om ook een Auctoraat op te richten rondom een thema of vraagstuk dat speelt in het Voortgezet Onderwijs. Denk aan onderwerpen als formatief evalueren, kansengelijkheid, leesonderwijs of het lerarentekort. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Mathilde Tempelman-Lam, kwartiermaker bij Stichting Auctoraat, via [email protected].

Lees hier ook het interview dat Verus eerder hield over het Auctoraat op Greijdanus in Zwolle.

Samen leven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen leven. Verus wil bijdragen aan een vrije, inclusieve en pluriforme samenleving. Nu en in de toekomst. Dit doen we door invulling te geven aan de vrijheid van onderwijs met geïnspireerd goed onderwijs en met oog voor maatschappelijke problemen en kansen.

Verus

Gerelateerde berichten