Publicatie-
datum:

2 november 2021

Publicatiedatum: 2 november 2021

De bekostiging voor de inzet van de arbeidsmarkttoelage is gericht op personeel op vestigingen met relatief de meeste leerlingen met een risico op onderwijsachterstanden. Het doel van de regeling is om op die wijze het herstel van kansengelijkheid te bevorderen. Al het personeel werkzaam op die vestigingen (leraren, schoolleiders en onderwijsondersteunend personeel) komt in aanmerking voor een toelage. Over de precieze inzet en verdeling van de voor arbeidsmarkttoelagen beschikbare middelen, worden op vestigingsniveau, tussen het bevoegd gezag en het personeelsdeel medezeggenschapsraad P(G)MR, afspraken gemaakt. In de toelichting op de regeling zijn hierover verschillende voorbeelden opgenomen.

Regeling

De regeling is hier te vinden.

Heb je vragen over de uitvoering van deze regeling? Leden van Verus kunnen kosteloos met juridische vragen en vragen op gebied van onderwijs en recht terecht bij de juristen van onze juridische helpdesk.

Gerelateerde berichten