Blogs

Pexels kampus production 5940841
Onderwijs en samenleving Samen besturen

Opinie: Grenzen stellen, ruimte geven

De Onderwijsraad is eruit. Onderwijsvrijheid zoals die in Nederland is geregeld, past in onze vrije en open samenleving, maar is niet zonder grenzen en niet vrijblijvend. Baken daarom helder af wat in het onderwijs moet, wat mag en wat niet mag als het gaat om de vrijheid van onderwijs. Na een infor