Publicatie-
datum:

18 mei 2021

Publicatiedatum: 18 mei 2021
Onderwijs en samenleving Samen leven

In dit boek onder redactie van Chris Hermans doen diverse auteurs een voorstel tot wisseling van perspectief van de vrijheid van onderwijs naar de vrijheid voor onderwijs.

Vrijheid van onderwijs (artikel 23 Grondwet) is een thema dat op veel belangstelling kan rekenen in de pers, politiek, en veel organisaties in en rond het onderwijs. Waar onderwijs vrij is, gaat dit ten koste van zorg van de staat voor de kwaliteit van onderwijs (deugdelijkheid, toegankelijkheid, gelijke kansen).

De auteurs van deze bundel doen een voorstel tot wisseling van perspectief: van vrijheid van onderwijs naar vrijheid voor onderwijs. Een perspectiefwisseling vanuit het recht van het kind dat vrij is en de vrijheid van scholen (leraren, schoolleiders, besturen) om te antwoorden op het pedagogisch appel tot persoonsvorming.

Een perspectiefwisseling belicht vanuit verschillende invalshoeken: bestuurlijk, pedagogisch, levensbeschouwelijk en juridisch (onderwijsrecht, staatsrecht, internationaal recht).

Inhoud

  • Een ander perspectief op onderwijsvrijheid - Chris Hermans
  • Gezaghebbend besturen vanuit vrijheid voor onderwijs - Chris Hermans, Theo van der Zee en Sandra van Groningen
  • Van vrijheid van onderwijs naar vrijheid voor onderwijs. Een onderwijspedagogisch argument - Gert Biesta
  • Vrijheid van onderwijs: meer dan een recht - Erik Borgman
  • Anders denken over artikel 23 van de Grondwet - Ernst Hirsch Ballin
  • Kansengelijkheid en vrijheid van onderwijs. Een grondwettelijk debat - Paul Zoontjens
  • Toelatingsbeleid in het bijzonder onderwijs - Hansko Broeksteeg
  • Respect voor de godsdienst en levensovertuiging van ouders - Renée van Schoonhoven

Bestellen

Je kunt het boek ook direct downloaden als pdf.

Samen leven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen leven. Verus wil bijdragen aan een vrije, inclusieve en pluriforme samenleving. Nu en in de toekomst. Dit doen we door invulling te geven aan de vrijheid van onderwijs met geïnspireerd goed onderwijs en met oog voor maatschappelijke problemen en kansen.

Verus