Publicatie-
datum:

20 november 2023

Publicatiedatum: 20 november 2023
Bestuur en samenwerking Onderwijs en samenleving Samen besturen

Doel van de leeropdracht Onderwijs in ethisch en religieus perspectief is om samen met leraren, schoolleiders, bestuurders en andere betrokkenen onderzoek te doen naar actuele en urgente handelingsvraagstukken in het onderwijs. Hoe komen bestuurders tot weloverwogen besluiten? Hoe geven schoolleiders op praktisch verstandige wijze leiding aan onderwijsinnovaties in de school? Hoe werken leraren aan persoonsvorming vanuit de bedoeling? Het praktijkgerichte onderzoek richt zich in het bijzonder op ethische aspecten en de wijze waarop religie in de vraagstukken een rol speelt.

Wilt u de publicatie liever fysiek? Stuur dan een mail met je adresgegevens naar [email protected]. Op=op

Download hier de rede

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus