Publicatiedatum: 5 mei 2018
Identiteit Samen geloven

Narthex is het vakblad voor levensbeschouwing en educatie dat wordt uitgegeven door van de Vereniging van Docenten Levensbeschouwing en Godsdienst (VDLG). Het is gericht op VO-docenten, studenten en lerarenopleiders godsdienst/levensbeschouwing en geeft voor schoolleiders en bestuurders een goed inzicht in de ontwikkelingen op het vakgebied en identiteitsgerelateerde thema’s.

Narthex verschijnt vier keer per jaar. In juli 2022 is het formaat en de opzet van het tijdschrift vernieuwd en meer dan voorheen gericht op de praktijk in de klas en nieuwe ontwikkelingen. Elk nummer kent een thema-deel en enkele vaste rubrieken:

  • Verdiepend artikel over het thema
  • Verbinding van het thema met een bron uit een levensbeschouwelijke tradities
  • een didactische uitwerking bij het thema
  • column: wat gebeurt er in de klas?
  • eerste hulp bij onderwijs
  • reacties van leerlingen
  • onderzoek
  • column: Expertisecentrum Levensbeschouwing en religie in het VO
  • recensies van vakliteratuur en methoden

Bestellingen en abonnementen

Neem voor een proefexemplaar, bestelling, abonnement of opzegging contact op met het redactiesecretariaat via team ondersteuning van Verus of [email protected]. Het redactieadres van Narthex is Postbus 381, 3440 AJ Woerden.

Wat kost het?

Losse nummers kosten € 12,50 (exclusief verzendkosten). Een jaarabonnement (4 nummers) is € 35,00. Een abonnement in het buitenland is €45,00. Voor een jaarabonnement voor studenten kun je terecht bij de VDLG. www.vdlg-info.nl

Deze prijzen worden jaarlijks geïndexeerd.

Samen geloven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen geloven. Verus laat zich inspireren door het christelijke geloof. Dit geloof verbindt ons en draagt bij aan een inclusieve samenleving met verschillende visies op goed (samen)leven. Onze christelijke waarden kleuren het perspectief waarmee we naar de samenleving, het onderwijs en relaties kijken.

Verus