Daarom kom ik graag op scholen om met leerkrachten, directies en bestuurders samen te werken aan de ziel en bezieling van de school. Identiteit staat niet naast rekenen en taal of naast aardrijkskunde en wiskunde, maar is een diepere laag onder het pedagogisch en didactisch handelen. En je hebt alle stakeholders van de school nodig om daar een impuls aan te geven.

Ik ontwerp programma’s, vertel verhalen en laat me graag uitdagen om dingen een keer heel anders aan te pakken. Beginnen bij mensen en hun ervaringen in plaats van bij normatieve kaders. Leerlingen actief betrekken bij vragen van de school en de vragen van onze tijd, zoals het leren over duurzaamheid. Samen toekomstmogelijkheden verkennen, vanuit de ervaring dat daarvoor waardevolle bronnen te vinden zijn in de geloofstradities waarin we meer of minder geworteld zijn.

Daarbij neem ik ervaringen en expertise mee uit mijn jaren als docent godsdienst en levensbeschouwing op het Ignatius Gymnasium, het schrijven van de cursus Op reis in het land van geloven, het ontwikkelen van de Expeditie geïnspireerd leraarschap, het begeleiden van het Econasium, het ontwikkelen van het ID-café en diverse andere programma's. Ik zet het allemaal graag in voor de leden van Verus.