Publicatie-
datum:

30 juni 2021

Publicatiedatum: 30 juni 2021
Onderwijs en samenleving Samen leven

Bundel met vijf essays met reflecties op het Nationaal Programma Onderwijs, de achtergronden daarvan en de vraag wat goed onderwijs eigenlijk is. Met deze reflecties ondersteunt de Denktank NPO collega’s bij met maken van keuzes die voorliggen.

Met het Nationaal Programma Onderwijs heeft het Rijk 8,5 miljard aan incidenteel geld beschikbaar gesteld voor het wegwerken van leerachterstanden in het onderwijs. Scholen moeten dit bedrag binnen 2,5 jaar besteden, in de hoop deze achterstanden in te halen.

Schoolleiders, bestuurders en docenten moeten komen tot een weloverwogen keuze voor prioritering van onderwijsontwikkelingen en speerpunten. Met de essays in deze bundel wil de Denktank van Verus een bijdrage leveren aan de reflectie hierop en de manier waarop we na corona denken over wat goed onderwijs nu eigenlijk is.

Vijf denkers (prof. dr. Gerdien Bertram-Troost, dr. Robert van Putten, prof. dr. Renée van Schoonhoven, Sandra van Groningen MSc MA en dr. Theo van der Zee) hebben hier hun bijdrage aan geleverd.

Inhoud

 • Sámen voor goed onderwijs: over het belang van multiperspectiviteit
  Prof. dr. Gerdien Bertram-Troost
 • Een echt herstelplan schrijft het onderwijs rust voor
  Dr. Robert van Putten
 • Een gegeven paard gaat niet uit zichzelf terug
  Prof. dr. Renée van Schoonhoven
 • Van remediëren naar duurzame onderwijsontwikkeling
  Sandra van Groningen MA Msc en dr. Theo van der Zee
 • Praktisch verstandig leiderschap als structurele kwaliteitsimpuls in het onderwijs
  Dr. Theo van der Zee en Sandra van Groningen MA Msc
Samen leven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen leven. Verus wil bijdragen aan een vrije, inclusieve en pluriforme samenleving. Nu en in de toekomst. Dit doen we door invulling te geven aan de vrijheid van onderwijs met geïnspireerd goed onderwijs en met oog voor maatschappelijke problemen en kansen.

Verus