Publicatie-
datum:

31 mei 2023

Publicatiedatum: 31 mei 2023
Onderwijskwaliteit Samen besturen

Onderwijsbestuurders komen dikwijls voor lastige vraagstukken te staan. Van hen wordt verwacht bestuurlijk te handelen door keuzes te maken en beslissingen te nemen. Wat te doen bij een melding van grensoverschrijdend gedrag? Hoe vanuit een diversiteit aan belangen, opvattingen en doelen te komen tot een breed gedragen strategisch koersplan? Waartoe een fusie aangaan met een onderwijsorganisatie die een ander vertrekpunt heeft?

Leidende principes zijn als richtingwijzers om te wikken en wegen. In deze publicatie vertellen onderwijsbestuurders van hun leidende principes en hoe deze hen helpen om tot goede keuzes en beslissingen te komen. Vijf wetenschappers en één onderwijsbestuurder schreven elk een prikkelend essay om de reflectie en het gesprek over leidende principes te voeden. Adviseurs van Verus bieden een aantal gespreksvormen om mee te werken.

Download hier de publicatie 'Leidende Principes'

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus