Publicatie-
datum:

29 oktober 2020

Publicatiedatum: 29 oktober 2020
Burgerschap Identiteit Samen leven

Geïnspireerd door het werk van Jonathan Sacks, worden we in deze uitgave uitgedaagd om als school en scholenkoepel op reis te gaan met geloof, hoop en liefde als kompas.

Sacks benadrukt dat geloof (faith) niet gaat over je handtekening zetten onder een set van geloofswaarheden, maar over je vertrouwen leren stellen in een weg van liefde. Op deze weg zijn mensen geen middel om een doel te bereiken, maar voor alles goed en waardevol, ongeacht prestaties en afkomst. Tijdens de reis bouwen we samen dus aan een huis waarin iedereen ertoe doet.

Zo’n reis is niet de zoveelste naïeve uitnodiging tot een betere wereld. De brochure benadrukt het cruciale belang van een terugkerende Sabbat of oase. Dit zijn momenten waarin gesprek en luisteren centraal staan en niet debat en zelf steeds het woord willen nemen. Het zijn momenten om te bouwen aan vertrouwen, en om elkaar en elkaars inspiratie en achtergrond beter te leren verstaan. Op deze momenten vieren we al in het nu wie we voor elkaar willen zijn. Bovenal maken deze plekken ruimte voor verschil, ook wanneer dat spanning oproept en confronterend is. Juist door de confrontatie heen kunnen nieuwe verbindingen ontstaan en kunnen we meer mens worden. Scholen worden zo excellente oefenplaatsen voor het goede leven.

Burgerschap

De hier geschetste zienswijze past bij wat Verus verstaat onder burgerschap. Burgerschap is niet in de eerste plaats een socialisatieopdracht waar leerlingen van bovenaf waarden opgelegd krijgen. Het perspectief van geloof, hoop en liefde nodigt leerlingen, en ook personeel, uit mee te bouwen, een ieder op haar of zijn eigen manier. Samen oefenen en bouwen we zo aan scholen, buurten, dorpen en steden waarin ruimte, zorg, aandacht is voor een ieder. Burgerschap wordt daarmee vooral een pedagogische opdracht.

Samen leven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen leven. Verus wil bijdragen aan een vrije, inclusieve en pluriforme samenleving. Nu en in de toekomst. Dit doen we door invulling te geven aan de vrijheid van onderwijs met geïnspireerd goed onderwijs en met oog voor maatschappelijke problemen en kansen.

Verus