Publicatie-
datum:

6 oktober 2021

Publicatiedatum: 6 oktober 2021
Bestuur en samenwerking Juridisch Samen besturen

In de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) staat dat om de medezeggenschap te reguleren een aantal documenten moet worden vastgesteld: een medezeggenschapsstatuut voor de hele organisatie en per medezeggenschapsorgaan (MR of GMR e.d.) een reglement. Om je te helpen, heeft Verus een aantal basisreglementen opgesteld.

Ze laten ruimte voor eigen keuzes en het laatste wat we zouden willen is dat ze als pseudo-wetgeving worden opgevat. De documenten kun je downloaden en voor intern gebruik vermenigvuldigen. Deze reglementen bevatten alles wat de WMS in de artikel 24 verplicht stelt. Daarnaast hebben we artikelen opgenomen, die het functioneren van de MR moeten versoepelen (de MR afzonderlijk of in samenspel met het bestuur). Wij houden ons van harte aanbevolen voor opmerkingen of suggesties.

Het zip-bestand bevat de volgende documenten:

  • Basisreglement medezeggenschapsraad - voortgezet onderwijs
  • Basisreglement medezeggenschapsraad - algemeen
  • Basisreglement gemeenschappelijke medezeggenschapsraad - voortgezet onderwijs
  • Basisreglement gemeenschappelijke medezeggenschapsraad - algemeen

Herzien oktober 2021

De reglementen die je hier kunt downloaden zijn herzien in oktober 2021. In de toelichtingen is de jurisprudentie tot en met september 2021 verwerkt.

Download de basisreglementen medezeggenschap voortgezet onderwijs

Op de aanvraag van deze publicatie is de privacyverklaring van Verus van toepassing. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.

Velden met * zijn verplicht.

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus