Publicatie-
datum:

11 mei 2023

Publicatiedatum: 11 mei 2023
Onderwijs en samenleving Samen leven

Ze bevraagt hem onder meer over zijn passie voor het werken in de school en wat de mooiste momenten zijn. "Het leukste is het contact met de collega's, docenten en leerlingen."

Samen leven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen leven. Verus wil bijdragen aan een vrije, inclusieve en pluriforme samenleving. Nu en in de toekomst. Dit doen we door invulling te geven aan de vrijheid van onderwijs met geïnspireerd goed onderwijs en met oog voor maatschappelijke problemen en kansen.

Verus