Publicatie-
datum:

20 april 2023

Publicatiedatum: 20 april 2023
Onderwijs en samenleving Samen leven

Zo vraagt hij wat het werk voor De Clerck waardevol maakt. Het antwoord: "Dat het meer is dan alleen iets aanleren. Je ontmoet de leerlingen en geeft ze levenslessen mee. Zowel voor hun vervolgopleiding als voor hun werk."

Samen leven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen leven. Verus wil bijdragen aan een vrije, inclusieve en pluriforme samenleving. Nu en in de toekomst. Dit doen we door invulling te geven aan de vrijheid van onderwijs met geïnspireerd goed onderwijs en met oog voor maatschappelijke problemen en kansen.

Verus