Publicatie-
datum:

15 december 2020

Publicatiedatum: 15 december 2020
Onderwijs en samenleving Samen leven

Berend Kamphuis is kritisch over de burgerschapswet die naar zijn mening te veel wordt gekleurd door angst en wantrouwen. In deze podcast pleit hij voor een beleid waarin scholen juist meer ruimte krijgen om disfunctioneel te zijn. "Geef leerlingen de vrijheid om afwijkende meningen te hebben en om fouten te maken." Waar zijn tomeloze vertrouwen in leerlingen en docenten vandaan komt? "Loop eens een dag rond op een school. Praat met leerlingen en docenten. Daar kikker je geweldig van op."

Samen leven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen leven. Verus wil bijdragen aan een vrije, inclusieve en pluriforme samenleving. Nu en in de toekomst. Dit doen we door invulling te geven aan de vrijheid van onderwijs met geïnspireerd goed onderwijs en met oog voor maatschappelijke problemen en kansen.

Verus