Daarnaast was ik ook lid van de Onderwijsraad en werkte mee aan de totstandkoming van de Code Goed Onderwijsbestuur VO in 2019.

Een paar thema’s die mijn bijzondere aandacht hebben, licht ik hieronder toe.

Maakbaarheid of de eigen integriteit van onderwijs?

Het onderwijs is de afgelopen decennia steeds meer een instrument in handen van de overheid geworden om vaak tijdgebonden ambities te realiseren. Ook is ze steeds meer een hulpmiddel geworden ten behoeve van het individuele levensproject. Ik geloof erg in een taak en plaats van het onderwijs, die deze twee instrumentele benaderingen overstijgt.

De betekenis van 'scholè' - vrije ruimte, vrije tijd - verwijst naar een taak die afstand bewaart tot de politieke waan van de dag en de prestatiesamenleving waarmee leerlingen te maken hebben. Het is de plaats waar elke leerling kan ontdekken wat zijn/haar bijdrage is aan het goede (samen)leven, in en door hoge prestaties heen.

Bredere blik op onderwijskwaliteit

Corona is een wake-up-call voor het onderwijs. Zoals het VNO-NCW kwam met het ‘bredere welvaartsbegrip’, zo verdient het onderwijs een breder begrip van kwaliteit.

Burgerschap: vrijheid van onderwijs gaat over vertrouwen in onze leerlingen

Geef leerlingen de vrijheid om afwijkende meningen te hebben en om fouten te maken. Loop eens een dag rond op een school. Praat met leerlingen en docenten. Daar kikker je geweldig van op.

Er wordt veel gesomberd over het onderwijs in relatie tot de democratische rechtsstaat. De vijfentwintig jaar die ik in het onderwijs heb mogen doorbrengen, stemmen mij optimistisch over de bereidheid van jongeren om zich in te zetten voor het common good. De kennis over de democratische rechtsstaat kan en moet bijgespijkerd worden, maar hun engagement is voelbaar. We moeten hen niet problematiseren, maar uitnodigen en toerusten om het beter te doen dan wij het doen/gedaan hebben. Dat willen ze en dat kunnen ze.

Onderwijs na corona: oog voor persoonsvorming

Verus pleit al langer voor eerherstel van de pedagogische dimensie van onderwijs. Het gaat in onderwijs uiteindelijk om persoonsvorming. Kennis, vaardigheden en sociaal gedrag zijn heel belangrijk. Ze hebben pas zin en ze ‘landen’ pas echt wanneer ze gestalte krijgen in een mens die zich op een eigen, herkenbare en onvervangbare manier verantwoordelijk weet. Deze dagen wordt zichtbaar wat er op het spel staat: persoonsvorming, met hoofd, hart en handen (zie ook: Waar is het onderwijs goed voor? Anders denken over onderwijs).

Podcast

Gastcolumns en interviews

Beeldmateriaal