Om hierin duidelijkheid te scheppen hebben we deze incompany-cursus ontwikkeld. De cursus start met een korte inleiding op dit uitgebreide rechtsgebied.

Na het volgen van de cursus weet je wat het arbeidsrecht in het onderwijs van werkgevers verlangt. Bovendien beschik je over handvatten om problemen met medewerkers tijdig en adequaat aan te pakken.

Inhoud van de cursus

Een greep uit de onderwerpen die aan de orde komen:

  • De aanzegplicht bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
  • Ziekte en re-integratie
  • Schorsing en disciplinaire maatregelen, aan de hand van actuele jurisprudentie van de Commissie van Beroep
  • De transitievergoeding en de billijke vergoeding
  • Beëindiging van het dienstverband, de ontslagroute op grond van de WWZ en actuele jurisprudentie
  • Mogelijke wijzigingen in het arbeidsrecht als gevolg van het Regeerakkoord
  • Bovenwettelijke werkloosheidsuitkeringen
  • Dossiervorming
  • Stichting Participatiefonds (voor het primair onderwijs)
  • Er is volop gelegenheid tot het stellen van vragen.

Sector

De cursus is voor PO, VO en MBO.

Voor wie

Bestuurders, bovenschoolse managers, directeuren, P&O-medewerkers

Docenten

Wanneer

We bieden deze cursus incompany aan. Vraag om een vrijblijvende offerte.

Tijd

9.30-16.30 uur (inloop vanaf 9.00 uur)

Waar

Incompany

Prijs

€ 500,- per persoon. Prijs voor niet-Verus-leden: € 550,-. Inclusief lunch.

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde opleidingen