Publicatie-
datum:

10 januari 2024

Publicatiedatum: 10 januari 2024
Bedrijfsvoering Samen sterker

Chantal Engels is met haar vier jaar bij Atlant Basisonderwijs een vrij nieuw gezicht in het onderwijs. Zo werkte ze van oorsprong in het bedrijfsleven, waar volgens haar een heel andere blik op werk en HR is. “In het bedrijfsleven is een heel andere zienswijze dan in het onderwijs, maar ik merkte dat ik wel blij werd van de cultuur binnen het onderwijs. Er is veel vertrouwen in de medewerkers, maar soms mis ik een vernieuwende visie op het gebied van HR-thema’s zoals inzetbaarheid, gesprekkencyclus en verzuim. Daar ben samen met mijn HR-collega mee aan de slag gegaan.”

Het oog hebben voor het welzijn van de onderwijsprofessionals, is door het lerarentekort alleen maar belangrijker geworden. “De instroom in het onderwijs is minder groot en we hebben te maken met vergrijzing. Daarom moeten we er alles aan doen om de leerkrachten gelukkig en gezond te houden.” Een van de eerste projecten waar Engels mee aan de slag ging, was een gesprekkencyclus aan de hand van het Huis van Werkvermogen. Dit is een tool waarmee je werkt aan duurzame inzetbaarheid van je medewerkers. Niet alleen als afvinklijstje van wat er op de werkvloer gebeurt, maar op alle fronten, zoals je privéomgeving, inzetbaar zijn. Dat vraagt vanuit schoolleiders een andere vorm van gesprekken voeren: hoe denken we over ons werk? Wat vind ik belangrijk van jou als leidinggevende? Wat zijn je normen en waarden?”

Werken aan relatie

Voor de invoering van deze manier van gesprekken voeren, maakte Engels gebruik van ambassadeurs. Dit waren collega’s die al een goede band hadden met andere medewerkers en in staat waren om goed dialoog te voeren. “Zij waren meteen enthousiast, maar er waren natuurlijk ook schooldirecteuren die meer aan de kant van onderwijskwaliteit, doelen halen en meten zitten. Voor deze directeuren was het een overgang waar niet iedereen direct achter kon staan. We hebben de implementatie stap voor stap gedaan en daarbij ook trainingen gegeven om hen handvatten te geven over hoe ze over privézaken en gezondheid vragen kunnen stellen en wat je wel en niet kunt vragen.”

Voor de zomervakantie heeft Atlant Basisonderwijs een evaluatie gedaan, waaruit bleek dat het gros van de collega’s om is. “Ik merk zelfs vanuit de laatste peiling dat een schooldirecteur, die voorheen best kritisch op dit plan was, ook positief is. Zij vertelde dat ze er nu hele andere gesprekken met haar medewerkers op na houdt. Je hoort veel meer wat er bij hen speelt en je relatie wordt sterker. Dan krijg je ook meer voor elkaar als geheel team.”

Groot contrast

Atlant Basisonderwijs heeft bij de activatie van dit vitaliteitsprogramma, genaamd Mijn Atlas, gebruikgemaakt van externe expertise. Hierbij werd nagedacht over hoe het verhaal rondom vitale en gezonde medewerkers het beste overkomt. “Denk bijvoorbeeld aan filmpjes en animaties die richting geven over waar het zogeheten Mijn Koers-gesprek over gaat. Hierbij komen twee punten sterk naar voren: hoe zorg je goed voor jezelf bij Atlant en hoe zorgen wij voor jou? Ook hebben we een specifiek introductieprogramma voor nieuwe collega’s opgericht: Atlanding, waarbij we ingaan op hoe we Atlant zien en wat we belangrijk vinden. Na 100 dagen in dienst wordt een bijeenkomst met reflectie gehouden. Wat gaat goed? En wat kan beter? We horen van nieuwe medewerkers dat dit een groot contrast is met waar ze vandaan komen.”

Mobiliteit speelt ook een rol in het vitaliteitsprogramma van Atlant. Een nieuwe medewerker kiest er bijvoorbeeld voor om bij school A te gaan werken, maar er zijn ook nog negen potentiële andere scholen binnen het bestuur die een match kunnen zijn. “We zien nu dat medewerkers al actief naar ons toekomen om mogelijk een andere stap binnen ons bestuur te maken. Daarbij houd je de vitaliteit en afwisseling in werk hoger. Deze zichtbare aandacht voor medewerkers vinden wij nodig. Het is gezien worden, met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling in alle facetten: zowel op professioneel gebied als privé.”

Aan de slag in jouw school?

Verus denkt ook graag mee hoe jij binnen jouw school aandacht kunt besteden aan vitaliteit en duurzame medewerkers. Wil je een keer sparren? Of weten wat er mogelijk is om dit een impuls binnen jouw schoolorganisatie te geven? Neem dan contact op met adviseur Carola van der Meeren.

Samen sterker

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen sterker. Verus wil de aanwezige kennis, inzet, diensten en massa van een vereniging gebruiken om van elkaar te leren, (maatschappelijke) ambities waar te maken door expertise in te schakelen en schaalvoordeel te benutten. Dat is de kracht van samen.

Verus

Gerelateerde berichten