Publicatie-
datum:

5 september 2019

Publicatiedatum: 5 september 2019
Bestuur en samenwerking Identiteit

In beroep tegen inspectieoordeel

In een debat over de onderwijsinspectie diende CDA-Kamerlid Michel Rog een motie in om te onderzoeken of scholen die van de inspectie het oordeel onvoldoende krijgen, daartegen in beroep kunnen gaan. Ook wil hij dat de motiveringsplicht van de inspectie sterker verankerd wordt. Minister Arie Slob vindt dat veel te ver gaan. Alleen bij het oordeel ‘zeer zwak’ is er op dit moment een beroepsmogelijkheid. Dat houdt Slob graag zo, om juridisering te voorkomen.

Regelluwe scholen

Samen met D66-er Paul van Meenen vroeg Rog ook (en niet voor de eerste keer) het experiment rond regelluwe scholen open te stellen voor scholen met oordeel voldoende. Alleen scholen die van de inspectie het oordeel ‘goed’ hebben, krijgen de mogelijkheid te experimenteren met de regels. Hierover liggen Kamer en bewindspersonen al sinds het begin van het experiment met elkaar in de clinch. We zijn nu al halverwege de pilot. Dat is voor Slob reden de motie te ontraden.

Verrassingsbezoek van de inspectie

Van Meenen sprak ook de wens uit dat het inspectiebezoek voornamelijk onaangekondigd gaat plaatsvinden. Hierop reageerde de minister dat de inspectie weliswaar vaker onaangekondigd langs zal gaan komen maar dat er geen sprake gaat zijn van ‘voornamelijk’ verrassingsbezoekjes. Het Kamerlid diende vervolgens een motie in die vraagt om ‘meer’ onaangekondigde bezoeken.

Eindtoets niet nodig

GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld stelde tijdens het debat over de eindtoets po voor om kinderen zonder eindtoets toe te laten tot een brede brugklas in het vo. Ook wil zij dat het onderwijsresultatenmodel wordt aangepast met als doel het rendementsdenken te beperken en de leerling centraal te stellen.

Gerelateerde berichten