Publicatie-
datum:

3 juni 2024

Publicatiedatum: 3 juni 2024
Bestuur en samenwerking Samen besturen

Opnieuw forse kritiek

Opnieuw klinkt er dus forse kritiek op het wetsvoorstel strategisch personeelsbeleid. Tijdens de internetconsultatie van dit wetsvoorstel gaf Verus al aan dat de noodzaak onvoldoende onderbouwd is en er forse risico’s kleven aan de uitvoerbaarheid. Naast inhoudelijke argumenten noemde Verus ook de problematische verhouding van dit wetsvoorstel tot artikel 23 van de Grondwet. De Onderwijsraad signaleert dezelfde spanning.

Belang van strategisch personeelsbeleid

Los van het wetsvoorstel erkent Verus het belang van strategisch personeelsbeleid voor het onderwijs. De Onderwijsraad benoemt dat sommige besturen wel hun beleid dienen te verbeteren, bijvoorbeeld als het gaat om doorwerking en evaluatie van het (strategisch) personeelsbeleid. Vanuit onze missie om samen te werken aan geïnspireerd goed onderwijs draagt Verus actief bij aan de professionalisering en toerusting van de onderwijsbestuurder. Dat doet Verus door het aanbieden van leergangen, het adviseren en begeleiden van schoolbesturen en het uitbrengen van publicaties, zoals de publicatie Leidende principes van goed besturen.

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde berichten