Publicatie-
datum:

16 november 2023

Publicatiedatum: 16 november 2023
Bestuur en samenwerking Samen besturen

Gemiddeld cijfer kabinet Rutte IV

Het kabinet Rutte IV krijgt van alle respondenten het gemiddelde cijfer 5.3, wat een matig cijfer is en nog een fractie lager dan het cijfer dat Verusleden gaven voor het onderwijsbeleid van het kabinet Rutte IV (5,5). De spreiding tussen de cijfers is overigens groot, alle cijfers tussen 1 en 9 worden gegeven, met naast vijven, ook veel vieren en zessen. Vertrouwen en ruimte zijn woorden die veelal worden genoemd als het gaat over wat het onderwijs nodig heeft, aldus de respondenten. In de aanloop naar de verkiezingen van maart 2021 was dit ook al de belangrijkste boodschap aan de politiek. Voor het nieuwe regeerakkoord wordt ook een aantal aanbevelingen genoemd, zoals:

‘Werken aan kwaliteit goed onderwijs en opvang, door samenhang tussen de sectoren (onderwijs, opvang en jeugdzorg), samenhang in organisaties en met voldoende middelen en ruimte vanuit de politiek

Gun de sector rust, tijd en vertrouwen. Stop met het lanceren van steeds weer nieuwe ideetjes (onderwijsregio's e.d.) Geen aparte doelsubsidies maar financiering via de lumpsum

Minder regelgeving en verantwoording. Tijd voor de leerlingen. Meer ruimte voor investeringen

Op welke partij zou je stemmen als het om onderwijs gaat?

Verus vroeg de respondenten op welke partij hun keuze zou vallen als ze zich laten leiden door de onderwijsplannen als allesbepalende factor voor hun stemkeuze. D66 en ChristenUnie komen hier met 21% en 16% veruit als grootste naar voren. Tweeënhalf jaar geleden bij de vorige verkiezingen waren dit ook de meest gekozen partijen. Tamelijk opvallend is dat slechts 17% van de respondenten zegt niet te weten naar welke partij de voorkeur vanuit onderwijsperspectief uitgaat. Bij onze peiling in 2021 was dat nog 35%.

Coalitie

We vroegen eveneens welke partijen moeten deelnemen aan de regeringscoalitie, als het gaat om het oogpunt vanuit onderwijsbeleid. Hierbij zijn D66 (41%) en ChristenUnie (32%) eveneens weer de grootste, maar volgen GroenLinks/PvdA (30%), NSC (27%) en CDA (27%) hen op de voet als gewenste coalitiepartners. CDA laat hier ten opzichte van de peiling uit 2021 een veer en zakt op het wensenlijstje van de tweede naar de vijfde plaats. GroenLinks/PvdA stijgt iets, van de vierde (PvdA) en de vijfde (GroenLinks) plaats naar de derde. NSC komt nieuw binnen in de top vijf. Gezamenlijk maken de top vijf partijen afgaand op de meest recente peilingwijzer (stand 15 november 2023) gemiddeld kans op 65 zetels, dus bij lange na geen meerderheid. Ook als al deze partijen het maximaal aantal zetels halen dat de peilingwijzer hen toedeelt, blijft deze coalitie steken op 72 zetels.

Vijf partijen is ook wel veel van het goede. Maar een vierpartijencoalitie waar in ieder geval de top drie van de door de respondenten gewenste coalitiepartners (D66, ChristenUnie en GroenLinks/PvdA) in zit, is op basis van de peilingwijzer niet mogelijk. Op basis van onze ledenpeiling ter gelegenheid van de Kamerverkiezingen van 2021 was indertijd wel een coalitie van vier partijen mogelijk, waarin de toenmalige top drie vertegenwoordigd was. Daarvoor was wel de VVD nodig, de nummer zes. Dat is de zelfde plek als deze partijen nu inneemt. Als de VVD ook deze keer weer meedoet zijn er meer mogelijkheden voor een kabinet met een overzichtelijk aantal partijen. Er is dan zelfs een driepartijenkabinet mogelijk dat in meerderheid bestaat uit partijen die goed scoren in onze peiling: een kabinet van VVD, GroenLinks/PvdA en NSC, dat op dit moment kan rekenen op gemiddeld 77 zetels (maar als de uitslag meer richting de minimale voorspelling van de peilingwijzer gaat, redt deze coalitie het niet (71 zetels). Voor een vierpartijenkabinet dat, opnieuw op basis van de peilingwijzer, stoelt op een iets comfortabeler meerderheid, kan nog een partij uit de top vijf van onze peiling worden toegevoegd, D66, ChristenUnie, of CDA. Verusleden kunnen dan redelijk tevreden zijn. En zo kunnen we nog wel even verder puzzelen…… Met een puzzel die ook na volgende week woensdag op tafel ligt.

Schermafbeelding 2023 11 16 160333

De flitspeiling in één oogopslag

Download infographic
Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus

Gerelateerde berichten