Publicatie-
datum:

3 maart 2021

Publicatiedatum: 3 maart 2021
Identiteit

Deze uitkomst is opvallend, omdat de schoolbestuurders en schoolleiders het onderwijsbeleid in de afgelopen kabinetsperiode met een 5,5 beoordelen en 95% vindt dat de onderwijsambities van het kabinet in het geheel niet (35%) of enigszins (60%) gehaald zijn. Die ambities bestonden uit de bestrijding van kansenongelijkheid en stimulering van talent, goede docenten met een sterke positie en toponderzoek en een krachtig beroepsonderwijs.

Stoppen met verduidelijking burgerschapsopdracht

In de peiling werden aan de respondenten negen actuele thema’s voorgelegd waarvan zij konden aangeven of deze moeten worden opgepakt dan wel doorgezet of juist moeten worden gestopt dan wel dat er niet aan moet worden begonnen. Het gelijktrekken van de salarissen in het po en vo heeft volgens de ondervraagde leden prioriteit. Daarna volgt het van de kinderopvang een publieke voorziening maken. Passend Onderwijs werkt niet in combinatie met bezuinigen en zou verder doorontwikkeld moeten worden naar een meer inclusiever onderwijs, waarbij de samenwerking tussen onderwijs, welzijn en zorg verbeterd wordt, aldus de bestuurders en directeuren.

Er wordt verschillend gedacht over het uitstellen van het keuzemoment tussen po en vo. Sommige schoolbesturen zijn voorstander van een basisvoorziening van 0-15 jaar, andere besturen vinden zo’n keuzemoment afhankelijk van het kind. Het ene kan heel jong beslissen, terwijl het andere nog op oudere leeftijd twijfelt. Opvallend is de grote minderheid (40%) die wil stoppen met de vernieuwing van het curriculum. Dit ondanks dat het veld betrokken is bij curriculum.nu en voorganger onderwijs 2032.

Een meerderheid (62%) van de respondenten wil stoppen met het wetsvoorstel verduidelijking burgerschapsopdracht, die momenteel in de Eerste Kamer ligt.

De bekostiging naar scholen, een MR die instemt met de hoofdlijnen van de begroting en het wettelijk vastleggen van samenwerking tussen besturen worden zowel door bestuurders als directeuren als onzalige ideeën gezien.

Ledenpeiling

Geef het onderwijs vertrouwen en autonomie

Leden die meededen aan de peiling konden het nieuwe kabinet een korte boodschap meegeven. Dit leverde 370 boodschappen op. Zoals viel te verwachten lopen de daarin aangesneden thema’s uiteen. Toch bevatten de teksten ook veel gemeenschappelijks. Zo roept bijna een kwart van de respondenten het komende kabinet op vertrouwen en autonomie aan het onderwijs te geven. Een kleine 15% geeft aan dat de salarissen van leerkrachten en docenten omhoog moeten gaan, waarbij een aantal respondenten specifiek aangeeft dat de salariskloof tussen po en vo gedicht moet worden. Kansengelijkheid is voor 10% van de respondenten onderdeel van hun boodschap en kleinere klassen voor 9%. De ‘top vijf’ wordt afgesloten met passend onderwijs. 7% van de respondenten zegt hier iets over in zijn of haar boodschap. Dat varieert overigens van stoppen met passend onderwijs tot extra investeren.

Onderwijscoalitie = huidige coalitie

Vanuit het oogpunt van onderwijsbeleid zou volgens de respondenten de komende coalitie in ieder geval moeten bestaan uit D66, CDA en ChristenUnie. De top vijf wordt volgemaakt door PvdA en GroenLinks. Maar gezamenlijk hebben deze partijen op basis van de Peilingwijzer (stand 3 maart 2021) geen meerderheid en vijf partijen is bovendien wel heel veel van het goede. Een vierpartijenkabinet waarin in ieder geval de top drie zit, is alleen mogelijk met de VVD, de nummer 6 volgens de respondenten.

De vijf partijen die bij de respondenten van de Verus ledenpeiling het minst populair zijn als partners in een toekomstige onderwijscoalitie zijn: Forum voor Democratie, Denk, PVV, 50Plus en JA21.

Gerelateerde berichten