Publicatie-
datum:

4 juli 2023

Publicatiedatum: 4 juli 2023
Bedrijfsvoering Samen leven

We spreken over een datalek als er persoonsgegevens gedeeld, verloren, gewijzigd of vernietigd zijn zonder dat dat de betrokken persoon of instelling hiervoor toestemming heeft gegeven. Dit kan gebeuren door een slechte beveiliging, menselijke fouten of (digitale) inbraak. Hierbij is niet altijd zeker of de gegevens ook daadwerkelijk zijn gelekt naar derden. Dat is niet altijd te achterhalen.

Een lek komt niet altijd van buiten

Een datalek komt niet enkel voor bij slechte beveiliging of inbraak, ook medewerkers en leerlingen binnen de school kunnen (per ongeluk of met opzet) zaken naar buiten lekken. Bijvoorbeeld het delen van foto’s of persoonsgegevens op online social media: ook dit kan de stempel datalek krijgen, wanneer deze zonder toestemming worden gedeeld.

Zomaar een filmpje plaatsen van een gezellig schoolreisje zonder toestemming van de ouders van de kinderen, een leerkracht die een foto twittert waarop zijn of haar mail met gevoelige informatie te lezen is of leerlingen die ongewenst foto’s of informatie van andere leerlingen/docenten delen op social media: dit zijn enkele voorbeelden waarbij zomaar sprake kan zijn van een datalek.

Pedagogische aspecten

Bij leden van Verus zien we dat er veel aandacht is voor het beschermen van data. Ook wordt gezocht naar goede manieren om de IT-omgeving te beveiligen. Maar vergeet bij dit soort kwesties ook niet de pedagogische elementen. Risicobeheersing stopt niet bij de systemen: er ligt juist een taak voor het onderwijs om zowel leraren als leerlingen van goede bagage te voorzien om bewust verstandig met persoonsgegevens om te gaan.

Wil je eens verder praten over dit onderwerp? Neem dan contact op met onze juridische helpdesk.

Samen leven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen leven. Verus wil bijdragen aan een vrije, inclusieve en pluriforme samenleving. Nu en in de toekomst. Dit doen we door invulling te geven aan de vrijheid van onderwijs met geïnspireerd goed onderwijs en met oog voor maatschappelijke problemen en kansen.

Verus

Gerelateerde berichten