Secretaris commissie DCBO

Christelijk (geïnspireerd) onderwijs staat of valt met leraren die daar professioneel en betrokken vorm aan kunnen geven. Als zij het Diploma Christelijk Basisonderwijs (DCBO) hebben, kan een schoolbestuur er zeker van zijn dat ze in staat zijn om de identiteit van de school en het levensbeschouwelijk onderwijs mede vorm te geven. Verus werkt daarin samen met 13 pabo’s. Als secretaris DCBO ben ik het eerste aanspreekpunt en nodig ik je graag uit om hierover contact met mij op te nemen met je vragen of wat je hierover wil bespreken.

Kennismanager

Het bureau van de vereniging Verus is een kennisintensieve organisatie en mijn deskundige collega's zijn op meerdere terreinen actief in de dienstverlening aan onze leden. Om hun werk goed te kunnen doen, hebben zij onder andere behoefte aan professioneel georganiseerde en gestructureerde kennis- en informatievoorziening, in steeds toenemende mate in digitale vorm. Voor de organisatie daarvan teken ik. Ik help mijn collega’s met het gericht delen van kennis en zorg ervoor dat zij kunnen werken met actuele vakliteratuur.

Privacy officer

Als privacy officer ben ik betrokken bij de naleving van de privacywetgeving (AVG) door het verenigingsbureau van Verus. Ik werk daarin nauw samen met mijn juridische collega’s die onze leden op dit onderwerp adviseren en graag hun vragen beantwoorden.