Het DCBO staat voor het opleiden van leerkrachten die kinderen helpen hun eigen wortels en vleugels te ontwikkelen. Wortels kunnen groeien wanneer ze gevoed worden met verhalen, ervaringen en rituelen. In dialoog met de ander kan een kind zijn eigen levensbeschouwelijke identiteit ontwikkelen en versterken. De vleugels versterken betekent onder meer dat ieder kind ook rekening houdt met de denkwereld, leefwereld en verlangens van de ander en zich oefent in de dialoog met de ander. Christelijk geïnspireerd onderwijs heeft immers principieel het oog op de ander en de wereld.

Samen met christelijke Pabo's in ons land kunnen wij het, dankzij jouw lidmaatschap van Verus, mogelijk maken dat er hiervoor in het Pabo-curriculum gericht aandacht is. Door de gezamenlijke leeruitkomsten, kwaliteitsborging en professionele leergemeenschappen werken de pabo’s samen aan de kwaliteit van het DCBO om zo leerkrachten op te leiden tot professionals die kinderen helpen en stimuleren in hun levensbeschouwelijke en godsdienstige ontwikkeling.

Een koffer vol dcbo

Een koffer vol: leeruitkomsten en kwaliteitsborging Diploma Christelijk Basisonderwijs

Dit visiedocument over de toekomst van DCBO is geschreven namens de commissie DCBO en het netwerk pabo’s. Zowel op het niveau van de bestuurders als op het niveau van vakdocenten is er overlegd, gebrainstormd en zijn beelden en dromen gedeeld van zowel inhoud als vorm van een toekomstig stelsel.

Download

Deelnemende hogescholen

Bij de pabo’s van de volgende hogescholen kan het DCBO worden behaald (situatie studiejaar 2022-2023):