Publicatie-
datum:

6 maart 2023

Publicatiedatum: 6 maart 2023
Burgerschap Samen leven

Burgerschapsvorming is een belangrijke opdracht voor het onderwijs. Dat is voor veel scholen vanzelfsprekend, want onderwijs speelt een belangrijke rol in de maatschappelijke toerusting van kinderen en jongeren voor hun latere leven. In een democratische samenleving leveren scholen zelf een bijdrage vanuit hun eigen tradities, geschiedenis en praktijken. Zo kunnen zij het mooie en waardevolle in die tradities zichtbaar maken en delen met nieuwe generaties. Burgerschapsonderwijs raakt de eigen pedagogische opvattingen en levensovertuigingen.

Daarnaast zijn er in de burgerschapswet verwachtingen geformuleerd, die voor alle scholen gelden. Er is sinds 2021 in Nederland een aangescherpte burgerschapswet. Deze vraagt van scholen een oefenplaats te zijn, waar doelgericht sociale en maatschappelijke competenties worden geoefend. Momenteel worden er door SLO bijbehorende kerndoelen opgesteld. Bij monde van minister Wiersma is burgerschap een basisvaardigheid geworden.

Hoe vul je nu als school de ruimte die je hebt en hoe verhoud je je tot de wettelijke kaders? Wat is de betekenis van de eigen (christelijke) traditie en praktijk(en) voor het burgerschapsonderwijs? En hoe pak je zo’n ambitie op met het team en wat betekent dit voor het curriculum?

In de netwerkbijeenkomst van 9 juni staan deze vragen centraal. Wolter Huttinga start de dag met een overdenking van het begrip ‘burger’. Daarnaast zijn er bijdragen van Erik Renkema, betrokkenen bij de werkplaats ‘burgerschap’ Gomarus College en stichting ProCon te Epe die praktijkverhalen delen. In het middaggedeelte is er ruimte om zelf in groepen aan de slag te gaan met dilemma’s en eigen voorbeelden. Ieder die het christelijk onderwijs een warm hart toedraagt is welkom om mee te denken over burgerschapsvorming en curriculumontwikkeling in de praktijk.

Inleiding door Erik Renkema (Verus) en Wolter Huttinga (E-OI)

Programma
09:45 - Ontvangst
10:00 - Opening
10:15 - Lezing
12:30 - Lunchpauze
13:30 - Vertaling eigen praktijk
16:00 - Einde

Locatie
Theologische Universiteit, Plompentorengracht 3, 3512 CA Utrecht

Het is een open inschrijving. Iedereen die hart heeft voor christelijk onderwijs is van harte welkom om deel te nemen.

Meld je aan via onderstaande knop.

Samen leven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen leven. Verus wil bijdragen aan een vrije, inclusieve en pluriforme samenleving. Nu en in de toekomst. Dit doen we door invulling te geven aan de vrijheid van onderwijs met geïnspireerd goed onderwijs en met oog voor maatschappelijke problemen en kansen.

Verus