Publicatie-
datum:

11 november 2020

Publicatiedatum: 11 november 2020
Bedrijfsvoering Samen besturen

Klaas van Harten beschrijft de uitdagingen bij de huidige aanpak van onderwijshuisvesting. Hij heeft ruim 30 jaar ervaring en benadrukt het belang van een structurele aanpak bij complexe huisvestingsvraagstukken. Dé manier om het beoogde resultaat te bereiken.

Vraag een gratis boekje aan en we mailen je zo snel mogelijk de Pdf. Het is alleen gratis voor leden van Verus.

Veranderingen

In de afgelopen twintig à dertig jaar is er veel veranderd op het gebied van onderwijshuisvesting. Bijvoorbeeld als het gaat om eigendom en binnen- en buitenonderhoud (door decentralisatie en rol van de gemeente), de financiering van nieuwbouw/renovatie en de materiële bekostiging (beschikbaarheid van middelen). Daarnaast is de bestuurlijke inrichting bij veel organisaties veranderd van de traditionele modellen naar vernieuwende modellen. Het speelveld waarin het schoolbestuur zich begeeft, is in twee decennia een stuk complexer geworden.

Van knelpunten naar structuur

Klaas van Harten heeft deze ontwikkelingen als adviseur onderwijshuisvestiging allemaal van dichtbij meegemaakt en hij heeft veel knelpunten ervaren. Hierdoor heeft hij een goed beeld gekregen over hoe de structuur van onderwijshuisvesting er in tien punten uit kan zien. Door efficiënt gebruik te maken van de beschikbare middelen is het volgens hem mogelijk om kwalitatief hoogwaardige gebouwen te realiseren.

Vraag een gratis boekje aan (Pdf)

Op de aanvraag van deze publicatie is de privacyverklaring van Verus van toepassing. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.

Velden met * zijn verplicht.

Op dit e-mailadres ontvang je de publicatie.

Rol Verus

Verus beschikt over veel kennis op het gebied van huisvesting, governance, juridische zaken, identiteit/goed geïnspireerd onderwijs, inkoop/verzekeringen, scholenplanning, duurzaamheid en bedrijfsvoering.

Begin 2020 is onze huisvestingsexpertise doorgelicht en zijn interviews met leden gehouden over hun behoefte om op dit vlak een integraal aanbod te ontwikkelen. Hierbij hebben we niet alleen gekeken naar het aanbieden van dienstverlening, maar bijvoorbeeld naar kennisuitwisseling en netwerkvorming.

Onze afdeling Juridisch behandelt alle aspecten rondom huisvestingsproblematiek die in het boek van Klaas van Harten worden behandeld. Voor vragen over deze kwesties, kun je met contact opnemen met Simone Volbeda.

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus