Publicatiedatum: 7 september 2017

Leraren en leidinggevenden ervaren wel uitdagingen bij het gebruik van de Bijbel in de klas en de school:

  • gebrek aan interesse bij leerlingen
  • geringe affiniteit bij collega’s
  • gebrek aan kennis en vaardigheden, met name om het gesprek met leerlingen te voeren en hen in staat te stellen zelf betekenis in de Bijbel te ontdekken

Corina Nagel-Herweijer en dr. Elsbeth Visser-Vogel voerden het onderzoek uit namens de Protestantse Theologische Universiteit (Onderzoekscentrum voor Jeugd, Kerk en Cultuur) en de Christelijke Hogeschool Ede. In focusinterviews ondervroegen zij leraren en schoolleiders van zes po- en zes vo-scholen naar hun perceptie van de plaats van de Bijbel in hun school.