Publicatie-
datum:

16 april 2018

Publicatiedatum: 16 april 2018
Bedrijfsvoering Samen sterker

Verus heeft Algemene inkoopvoorwaarden leveringen en diensten opgesteld waarmee je jouw positie als inkopende partij in het onderwijs versterkt en risico's vermindert. Als je ze bestelt via onderstaand formulier, dan mailen we je de documenten toe.

Algemene inkoopvoorwaarden leveringen en diensten onderwijs

Deze set algemene inkoopvoorwaarden heeft betrekking op leveringen en diensten. Hierin zijn allerlei zaken geregeld met het oog op aansprakelijkheid, algemene verplichtingen van uw wederpartij, facturering en betaling, boeteclausules, overmacht, ontbinding en allerlei andere zaken die aan de orde komen bij het sluiten van een overeenkomst. Je ontvangt bovendien een uitleg over het gebruik van de voorwaarden.

Voor wie

Bestuurders, managers, financieel-, facilitair- en inkoopverantwoordelijken in het onderwijs.

Kosten

Gratis voor leden van Verus en collega-profielorganisaties VOS/ABB, VGS, ISBO, LVGS en VBS.

Disclaimer

Wij staan in voor de juridische juistheid en bruikbaarheid van deze inkoopvoorwaarden, maar zijn niet aansprakelijk voor je gebruik ervan, omdat er meer aspecten meespelen die de juridische relaties tussen partijen bepalen.

Vraag hier de algemene inkoopvoorwaarden aan

Op de aanvraag van deze publicatie is de privacyverklaring van Verus van toepassing. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.

Velden met * zijn verplicht.

Op dit e-mailadres ontvang je de publicatie.
Samen sterker

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen sterker. Verus wil de aanwezige kennis, inzet, diensten en massa van een vereniging gebruiken om van elkaar te leren, (maatschappelijke) ambities waar te maken door expertise in te schakelen en schaalvoordeel te benutten. Dat is de kracht van samen.

Verus