Publicatie-
datum:

14 januari 2021

Publicatiedatum: 14 januari 2021
Onderwijs en samenleving Samen leven

CDA-politicus Michel Rog: ‘Jongeren die kennis hebben van onze democratische rechtsstaat nemen veel actiever deel aan de samenleving. Het is een schande dat wij als samenleving accepteren dat sommige jongeren gewoon niet meedoen. Dat is waar ik me hard voor wil maken.'

Samen leven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen leven. Verus wil bijdragen aan een vrije, inclusieve en pluriforme samenleving. Nu en in de toekomst. Dit doen we door invulling te geven aan de vrijheid van onderwijs met geïnspireerd goed onderwijs en met oog voor maatschappelijke problemen en kansen.

Verus