Publicatie-
datum:

14 januari 2021

Publicatiedatum: 14 januari 2021
Onderwijs en samenleving Samen leven

Wat kunnen we in het verkiezingsjaar rond de vrijheid van onderwijs verwachten? Van Meenen geeft zijn visie op artikel 23.

Samen leven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen leven. Verus wil bijdragen aan een vrije, inclusieve en pluriforme samenleving. Nu en in de toekomst. Dit doen we door invulling te geven aan de vrijheid van onderwijs met geïnspireerd goed onderwijs en met oog voor maatschappelijke problemen en kansen.

Verus