Publicatie-
datum:

5 oktober 2023

Publicatiedatum: 5 oktober 2023
Onderwijs en samenleving Samen besturen

"Er wordt gedacht dat dit goed is voor scholen, omdat ze dan het beste uit zichzelf halen. Maar je kunt ook omgekeerd denken. Opvoeden en onderwijzen is een gezamenlijke taak. Dat kan beter worden als scholen worden aangemoedigd met elkaar in gesprek te gaan en elkaar van constructieve feedback voorzien," zo vertelt Mellink in de nieuwste aflevering van pdcst23.

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus