Publicatie-
datum:

29 juni 2023

Publicatiedatum: 29 juni 2023
Onderwijs en samenleving Samen besturen

In de podcast geeft Bulterman een analyse hoe het onderwijs weer in positieve spiraal kan komen. Hierbij is respect voor het vakmanschap en ruimte voor leerkrachten een belangrijk aspect.

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus