Publicatie-
datum:

16 mei 2023

Publicatiedatum: 16 mei 2023
Onderwijs en samenleving Samen geloven Samen leven

"Mijn studenten geven aan dat ze in hun schooltijd vrijwel nooit gesprekken hadden over wat voor jou belangrijk is in het leven, wat jij meeneemt vanuit je achtergrond en welke visie de school op levensbeschouwing heeft. Dat stuk mag wel weer meer aandacht krijgen."

Samen geloven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen geloven. Verus laat zich inspireren door het christelijke geloof. Dit geloof verbindt ons en draagt bij aan een inclusieve samenleving met verschillende visies op goed (samen)leven. Onze christelijke waarden kleuren het perspectief waarmee we naar de samenleving, het onderwijs en relaties kijken.

Verus
Samen leven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen leven. Verus wil bijdragen aan een vrije, inclusieve en pluriforme samenleving. Nu en in de toekomst. Dit doen we door invulling te geven aan de vrijheid van onderwijs met geïnspireerd goed onderwijs en met oog voor maatschappelijke problemen en kansen.

Verus