Publicatie-
datum:

14 februari 2023

Publicatiedatum: 14 februari 2023
Onderwijs en samenleving Samen leven

''Om te leren is het heel belangrijk om je veilig en prettig te voelen: een specifiek onderwijsconcept als het gymnasium kan daarin een belangrijke rol spelen. Dit wordt vaak vergeten in de discussie over alle niveaus bij elkaar in een klas zetten", zegt journaliste en schrijver Mirjam Remie in de nieuwste aflevering van pdcst23. Zij schreef vorig jaar het boek Het gymnasium: het verhaal van een eigengereid schooltype. Alle niveaus bij elkaar kan voor alle leerlingen averechts werken, vindt zij. "Bijvoorbeeld voor kinderen die minder theoretisch zijn aangelegd, maar praktisch heel ver zijn. Voor hen is ook heel fijn dat ze in een groep zitten met gelijkgestemden, in plaats van telkens het laagste cijfer voor bijvoorbeeld Nederlands te hebben."

Samen leven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen leven. Verus wil bijdragen aan een vrije, inclusieve en pluriforme samenleving. Nu en in de toekomst. Dit doen we door invulling te geven aan de vrijheid van onderwijs met geïnspireerd goed onderwijs en met oog voor maatschappelijke problemen en kansen.

Verus