Publicatie-
datum:

26 januari 2023

Publicatiedatum: 26 januari 2023
Onderwijs en samenleving Samen besturen

Zaken aanpakken of verbeteren in het onderwijs? Dan kun je vanuit de politiek vragen aan scholen om nog meer te rapporteren of onderzoek te doen, maar daar is onderwijswoordvoerder Mariëlle Paul van de VVD kritisch op. "De vraag is of je daarmee de kwaliteit van onderwijs daadwerkelijk omhoog krijgt of dat je pseudo-inzicht creëert. Terwijl je ondertussen de administratie en rompslomp eromheen vergroot voor scholen en leraren. Vanuit Den Haag moeten we hier alert op zijn."

Samen besturen

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen besturen. Verus wil randvoorwaarden scheppen voor geïnspireerd goed onderwijs. Dat doen we door betrokken te zijn bij elkaar en samen te verbinden als gemeenschap, met begrip voor de positie van leden die in hun eigen leergemeenschap functioneren. Bestuurlijke vraagstukken lossen we samen op, met hulp van collega-bestuurders of een adviseur.

Verus