Publicatie-
datum:

22 december 2022

Publicatiedatum: 22 december 2022
Onderwijs en samenleving Samen leven

“Ik wil van dat 'one size fits all'-model af. Dus niet allemaal standaardlessen of op een standaard manier geëxamineerd worden. Ik wil veel meer maatwerk in het onderwijs. Niet alleen in het speciaal onderwijs, maar ook in het regulier onderwijs". Hiervoor pleit oud-kinderombudsman Marc Dullaert in deze podcastaflevering.

Samen leven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen leven. Verus wil bijdragen aan een vrije, inclusieve en pluriforme samenleving. Nu en in de toekomst. Dit doen we door invulling te geven aan de vrijheid van onderwijs met geïnspireerd goed onderwijs en met oog voor maatschappelijke problemen en kansen.

Verus