Publicatie-
datum:

10 februari 2022

Publicatiedatum: 10 februari 2022
Onderwijs en samenleving Samen leven

Volgens Daniëlle Woestenberg is artikel 23 lang niet alleen iets vanuit de confessionele hoek. "Het is nog steeds relevant voor iedereen omdat onze samenleving aan het veranderen is. Het is heel gezond om na te denken over de normen die we hanteren en welke waarden we daarmee uitstralen. Eigenlijk komt dat allemaal samen in de vrijheid die je op basis van artikel 23 in het onderwijs organiseert."

Samen leven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen leven. Verus wil bijdragen aan een vrije, inclusieve en pluriforme samenleving. Nu en in de toekomst. Dit doen we door invulling te geven aan de vrijheid van onderwijs met geïnspireerd goed onderwijs en met oog voor maatschappelijke problemen en kansen.

Verus