Publicatie-
datum:

10 februari 2022

Publicatiedatum: 10 februari 2022
Burgerschap Samen leven

Practor Birgit Pfeifer haakt in deze aflevering onder meer in op verschillen waarderen, en hoe docenten en directie op een school hieraan bij kunnen dragen. ‘’Die achteroverleunmomenten en ontmoetingsmomenten moeten we veel structureler en bewuster inplannen in het dagelijks gebeuren op een school. Waar het heel vaak gaat om cijfers en de inspectie, wordt dat onderdeel soms vergeten.''

Samen leven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen leven. Verus wil bijdragen aan een vrije, inclusieve en pluriforme samenleving. Nu en in de toekomst. Dit doen we door invulling te geven aan de vrijheid van onderwijs met geïnspireerd goed onderwijs en met oog voor maatschappelijke problemen en kansen.

Verus