Publicatie-
datum:

10 februari 2022

Publicatiedatum: 10 februari 2022

Practor Birgit Pfeifer haakt in deze aflevering onder meer in op verschillen waarderen, en hoe docenten en directie op een school hieraan bij kunnen dragen. ‘’Die achteroverleunmomenten en ontmoetingsmomenten moeten we veel structureler en bewuster inplannen in het dagelijks gebeuren op een school. Waar het heel vaak gaat om cijfers en de inspectie, wordt dat onderdeel soms vergeten.''