Publicatie-
datum:

10 februari 2022

Publicatiedatum: 10 februari 2022
Onderwijs en samenleving Samen leven

De discussie rondom vrijheid van onderwijs blijft volop gaande. Sophie van Bijsterveld houdt in deze podcastaflevering een duidelijk pleidooi. ‘’Laten we niet op het moment dat er een controversiële kwestie is waarvan we als samenleving te vinden dat het te streng is, meteen kijken naar de wetgever om deze te verplichten dat alle scholen wel of niet een bepaalde opvatting mogen hebben. Debatten vinden plaats in de samenleving, scholen of gezinnen. Laat dat zich een beetje uitkristalliseren.’’

Samen leven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen leven. Verus wil bijdragen aan een vrije, inclusieve en pluriforme samenleving. Nu en in de toekomst. Dit doen we door invulling te geven aan de vrijheid van onderwijs met geïnspireerd goed onderwijs en met oog voor maatschappelijke problemen en kansen.

Verus