Publicatie-
datum:

10 februari 2022

Publicatiedatum: 10 februari 2022
Onderwijs en samenleving Samen leven

Docente Lucelle Comvalius vindt inclusiviteit en diversiteit ontzettend belangrijk. Zo maakt zij zich hard voor meer kleur, meer cultuur en diversiteit in schoolboeken en lesstof. ''Als het over gezinnen gaat, kunnen het ook gezinnen zijn met twee papa's of twee mama's. Wij leven in een land waar dat moet kunnen. Wat wij hier ook van mogen vinden, we hebben het te respecteren. Want wij verwachten dat respect ook terug als wij keuzes maken in onze persoonlijke levenssfeer. Dat is wat ik mijn leerlingen wil meegeven.''

Samen leven

Deze pagina is onderdeel van ons domein Samen leven. Verus wil bijdragen aan een vrije, inclusieve en pluriforme samenleving. Nu en in de toekomst. Dit doen we door invulling te geven aan de vrijheid van onderwijs met geïnspireerd goed onderwijs en met oog voor maatschappelijke problemen en kansen.

Verus